Funderingen en kelders

Funderingspalen

Om ervoor te zorgen dat een fundering of kelder niet gaat zakken wordt er gebruikt gemaakt van funderingspalen. Er zijn verschillende technieken om deze funderingspalen in verschillende formaten aan te brengen.  Van machines die door een loopdeur passen tot stellingen van 12 meter hoog.

Tafelconstructie

Wanneer de funderingspalen zijn geplaatst adviseren wij bij het realiseren van een kelder om een tafelconstructie aan te brengen voor stabiliteit van het pand zodat er geen schade kan ontstaan aan het pand. Een tafelconstructie bestaat uit langsliggers en dwarsliggers van staal en wordt gebouwd boven op de nieuwe funderingspalen. Het staal zal worden ingekast in de bestaande bouwmuren, waardoor de nieuwe funderingspalen de draagkracht overnemen van de oude houten palen.

Eenmaal op diepte zal er een laagje beton worden gestort zodat er schoon gewerkt kan worden. Daarna worden er inkassingen gemaakt in de bestaande bouwmuren. Inkassingen worden altijd boven het kesphout gemaakt. Indien er dieper gegraven wordt dan het kesphout moet er altijd een constructieve wand gemaakt worden. Dit om boven het kesphout uit te komen. 

De kassen staan in verbinding  met de constructievloer of met de eventuele constructieve wand  en gaan het pand dragen wanneer de tijdelijke tafelconstructie verwijderd word.

Vlechten en storten

Na het maken van de inkassingen zal er wapening gelegd worden om de trekkracht van het beton te verbeteren. Al het vlechtwerk word uitgevoerd door onze partner Betonijzervlechterij Blom.
Als de wapening is gevlochten, zal de constructievloer gestort worden met behulp van één van onze eigen betonpompmixers. Wanneer het beton is uitgehard kunnen de wanden en/of waterkeringsplint gevlochten en bekist worden.
De systeembekisting bestaat uit schotten van verschillende formaten waardoor er makkelijk in verschillende ruimtes bekisting kan worden gezet zonder dat er weinig traditionele bekisting gebruikt hoeft te worden. (Traditionele bekisting is het compleet uittimmeren van de bekisting met de hand.)
Als de kist gesloten is kan deze vol gestort worden met beton. 

Afwerking

Wanneer het beton uitgehard is,  kan de bekisting verwijderd worden. De inkassingen die nu ook vol met beton zitten worden aangekouwd. Dit houdt in dat de laatste kleine kiertjes met speciale mortel dicht gesmeerd worden zodat er geen ruimte voor de muur is om te zakken.

Als laatste wordt de tafelconstructie verwijderd en de heipalen worden ingekort tot aan de vloer. De gaten die gemaakt zijn voor de tafelconstructie worden dicht gemetseld.  Nu is de kelder of het funderingsherstel klaar en gereed voor de afbouwer.

Wilt u meer informatie over het maken van een kelder of funderingsherstel of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dat vrijblijvend contact met ons op via onze contact pagina.