Grondwerk en damwanden

Bodemonderzoek

Voor het realiseren van een nieuwe fundering of inpandige kelder zal er eerst grond af gegraven moeten worden. Vooraf zal een bodemonderzoek gedaan moeten worden, waaruit blijkt of er wel of geen sprake is van vervuiling. Onze werknemers zijn allemaal goedgekeurd om te mogen werken in vervuilde grond.

Afgraven

Aan de hand van het bodemonderzoek weten wij welke maatregelen genomen moeten worden om te beginnen met de ontgraving. Het afgraven wordt gedaan door 1-tons tot 6-tons kranen. Via motordumpers en transportbanden verlaat de grond het pand en verzamelt in een container. De container zal worden afgevoerd met een portaalauto van onze eigen containerservice.

Damwanden

Wanneer nodig plaatsen wij damwand ten behoeve van de grondkering en gebruiken dit als waterscherm. In de meeste gevallen van kelders moet er een damwand geplaatst worden als er onder het kespen hout gegraven wordt anders wordt er teveel grondwater onttrokken uit de omgeving, waardoor de kans bestaat dat de houten palen in de omgeving droog komen te liggen en er schade ontstaat aan de omliggende panden.